Маркетинг банер - почетна
Ценовник за платено политичко рекламирање 

Бренд банер
728px X 90px
Цена: 30.000 денари неделно
Топ банер 740px X 70px
Цена: 30.000 денари неделно
Страничен банер: 300px X 250px
Цена: 30.000 денари неделно
Маркетинг банер - внатрешно

Форма за контакт